Aïllants tècnics 5

Calçat 2

Coductors de fluids 4

Complementàries 19

Conductors elèctrics 2

Cordes elàstiques 2

Esport i temps lliure 10

Fibres vegetals 2

Grans diàmetres 5

Indústria marítima i pesca 3